Vi værner om dine personlige oplysninger personlige GDPR (General Data Protection Regulation) som er gælde i Danmark og resten af EU

Forretningsbetingelser gældende for Malerkassen.dk APS

 

§1 GENERELT

Malerkassen.dk ApS gør sig stor umage for, at køber kan modtage sine varer hurtigt
og enkelt på sin adresse.
Betalingen bliver først hævet på kundens kort når varen er blevet afsendt.
Køber har 2 års reklamationsret.
Enhver leverance finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§2 FREMVISNING AF MATRIALER
Du er meget velkommen til at komme og teste produkterne før købet.

Er du interesseret, kan du altid kontakte mig pr. telefon eller e-mail, så vi kan finde et tidspunkt.

 

§3 FORTRYDELSESRET

Malerkassen.dk ApS yder 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag køber modtager varen.
Malerkassen.dk fortrydelsesret gælder ikke på varer som er bestilt som (Specialmål)
Hvis køber fortryder, skal varen returneres i samme stand, som den er modtaget, og køber skal sørge for, at den er emballeret ligeså godt som ved levering.
Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Ved returnering skal køber huske at oplyse information om pengeinstitut og kontonr.

 

§4 BETALING OG PRISER

Betaling afregnes i valuta DKK, og kan ske via betalingskort eller epay eller afhentning.
Hvis kunde har bestilt og betalt via betalingskort og varen i restordre. Kan kunden forlange
det de manglende varer retuneret i DKK

Malerkassen.dk er momsregistreret og alle priser er incl 25% moms
Der tages forbehold for fejl i vejledende priser på malerkassen.dk
Order kan annuleres efterfølgende fra sælgers side.
hvis priser ikke stemmer overens med salget.

 

§5 LEVERING

Levering sker gennem Danskefragtmænd / GLS - Malerkassen.dk
Fragt gælder kun forsendelser i Danmark.
En overskridelse af leveringstiden med 1 uge på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

 

§6 EMBALLAGE

Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

 

§7 MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 2 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 

§8 MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

 

§9 PERSONDATAPOLITIK

Malerkassen.dk integritetspolitik
 

Malerkasssen.dk værner om din integritet, og derfor er vi omhyggelige med at beskytte de personoplysninger, vi har om dig. Vi er forsigtige, når vi håndterer dine personoplysninger, og du kan være sikker på, at behandling af personoplysninger kun foregår korrekt i henhold til gældende love og regler.

 

 

Hvad er en personoplysning?
Med personoplysninger menes alle former for oplysninger, som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Eksempler på personoplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, personnummer, billeder og lydoptagelser. Også krypterede oplysninger og forskellige former for elektroniske identiteter (fx IP-numre) er personoplysninger, hvis de kan knyttes til en person. Nogle almindelige eksempler er: at indsamle personoplysninger, at registrere og organisere dem i et kunderegister, at lagre dem fx i IT-systemer, at videregive dem til andre og at slette dem.

 

 

Hvorfor indsamler vi oplysninger?

For at håndtere ordre/bestilling

Dine personoplysninger behandles primært for at håndtere din ordre/bestilling. Det gør vi for at holde, hvad vi lovede, da du blev kunde (dvs. for at opfylde vores aftale med dig). Vi skal for eksempel kunne kontakte dig, modtage betaling og sende information.

 

 

For at håndtere køb
Ud over at dine oplysninger anvendes for at håndtere dit køb, anvendes de også for at informere dig om, hvad der sker, for at besvare spørgsmål, som du stiller til kundeservice, for at tilpasse information og tilbud til dig (såkaldt profilering) og for at sende markedsføringsmateriale. For at undersøge, hvor tilfreds du er med Malerkassen.dk og vores produkter, kan der også gennemføres spørgeundersøgelser.

 

Under og efter dit køb
Når du har foretaget et køb hos os og/eller abonnerer på vores nyhedsbrev/deltager i en af vores konkurrencer, fokuserer vi på dine interesser. Du giver os dit samtykke til at indsamle oplysninger ved aktivt at godkende, at du abonnerer på vores nyhedsbrev eller godkende vores konkurrencebetingelser. For at kunne sætte dine interesser i fokus anvendes dine personoplysninger også til såkaldt profilering. Profilering betyder, at dine data analyseres, for at vi bedre kan bedømme, hvilke oplysninger du har brug for, og hvilket markedsføringsmateriale du vil sætte pris på. Det betyder fx, at hvis du ofte ser på information om vores Italienske lærreder, får du mere information om dette emne.

 

 

Hvem indsamles personoplysningerne fra?
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, fx da du blev kunde, eller når du kontakter os.

Personoplysningerne kan også indsamles fra Folkeregistret for at sørge for, at vi har de rigtige oplysninger om dig, fx hvis du flytter.

Hvem deles personoplysningerne med?
Dine personoplysninger deles med forskellige samarbejdspartnere som fx leverandører af tjenester på vores hjemmeside og med vores revisorer, vores og din bank og leverandører af vores IT-systemer, som vi har brug for til vores aktiviteter. I visse tilfælde deler vi også oplysninger med vores leverandører angående levering.

 

Juridisk grundlag for håndtering af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes, mens du har en bestilling med garantitid, til vores bogføring og/eller hvis du har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev.

Vi gemmer dine personoplysninger i varens garanti- eller reklamationsperiode, så du kan kontakte os, hvis der er noget galt.

Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige til vores bogføring (fx alle ordrer, fakturaer og betalinger) og skattegrundlag. Ifølge loven skal disse oplysninger gemmes i syv år.

Vi gemmer dine oplysninger til nyhedsbreve. Hvis du har indvendinger mod vores brug af dine oplysninger til nyhedsbreve, kan du vælge at afbestille vores nyhedsbrev via et link.

For at undgå at behandle personoplysninger unødigt og uden grund sletter vi regelmæssigt de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige eller er i brug. Oplysningerne slettes efter ovenstående kriterier.

 

 

Når dine personoplysninger behandles af Malerkassen.dk, har du følgende rettigheder
Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan bede os om at få en kopi af dem.

Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig rettet. Hvis du er kunde hos os, gør du det nemmest ved at kontakte kundeservice.

Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger (fx hvis vi ikke har grund til at behandle dem, eller hvis du ikke længere samtykker). Selvom du beder os slette dine personoplysninger, kan det af og til være nødvendigt at gemme visse personoplysninger, fx når loven kræver det, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forsvare eller gøre vores juridiske interesser gældende.

Du har ret til at protestere mod en bestemt behandling af dine personoplysninger og kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, fx mens man venter på, at fejlagtige oplysninger kontrolleres og eventuelt korrigeres. Bemærk, at en begrænsning eller sletning af dine personoplysninger kan betyde, at vi ikke har mulighed for at fuldføre vores forpligtelser over for dig.

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et maskinlæsbart format og overføre dem til en anden persondataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Dette gælder kun personoplysninger, som du selv har givet os, som behandles automatisk af os, og som vi behandler for at holde det, vi har lovet i aftalen med dig, eller fordi du har givet dit samtykke til det.

Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage til behandlingen, som vi foretager, fordi du har godkendt den. Det er vigtigt at vide, at hvis du fortryder et samtykke, gælder dette kun fremadrettet og ikke for behandling, som allerede er sket.

Vores forpligtelser
Vores forpligtelser er at være ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og for at afgøre formålet med behandling af oplysningerne.

 

Kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du vil gøre brug af de rettigheder, du har, når vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon: 27 20 18 65 på hverdage mellem 9 og 16, og på mail info@malerkasssen.dk 

 

Vi værner om dine personlige oplysninger personlige GDPR (General Data Protection Regulation) som er gældene i Danmark og resten af EU.

GDPR erstatter den nuværende personoplysningslov. Som betyder beskyttelse af din personlige data hvilket vi hilser varmt velkommen og da vi allerede værner om dine personlige oplysninger, vil dette ikke indebære nogen nævneværdig forskel for dig. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med at vi håndterer dine personlige oplysninger med største omhu og i overensstemmelse med GDPR, så vi kan give dig en positiv og relevant oplevelse til de tjenester vi tilbyder.